Deutsch English

Doelstelling

De realiteit is dat je kansen zelf moet creëren en tot een succes moet maken.
Kan niet, is een opmerking die ik niet ken.
Creatief, inventief en oplossingsgericht denken, dat is wat ik doe.

Kennis van de markt, inzicht op wat er speelt, breed georiënteerde contacten, zaken doen op basis van afspraken maken en deze na komen, zorgen dat de zaak duidelijk op papier komt te staan en niet te vergeten, daadkrachtig en slagvaardig kunnen handelen op de momenten wanneer de kansen voorbij komen, dat is waar het om gaat.

Je krijgt niets voor niets.

Dit houdt in dat als er geld moet komen er ook geld moet zijn. Wanneer er geld is kan er handel gedaan worden, dan is er een mogelijkheid dat er winst gemaakt kan worden. Samen ben je sterker.

Ik kom steeds vaker partijen tegen, o.a. particulieren, bedrijven en ontwikkelaars, die een liquiditeitsprobleem hebben.
Ze komen met de vraag of ik wil financieren of dat ik een partij weet die (uiteraard met hypothekere zekerheid) het vastgoed dat zij te verkopen hebben, of bij hen in de portefeuille zit, wil overnemen.
Vaak betreft dit woningen en soms ook bouwprojecten die nog gestart moeten worden of reeds gestart zijn, maar waar vijf minuten voor twaalf de geldkraan werd dichtgedraaid door de toeleveranciers en/of banken, omdat bijvoorbeeld de verkoop niet vlotte, de kopers om wat voor reden afhaakten of omdat soortgelijke projecten in dezelfde omgeving door de langere doorlooptijd die men nodig had om het te realiseren, zo'n 15-35% goedkoper worden aangeboden.
Dit doe ik uiteraard alleen tegen scherpe(executie-)prijzen.

De doelstelling is om een deel van het geld/kapitaal weer snel liquide te krijgen en dus snelle, goede marges te draaien.
Vaak moet er aan deze objecten wat achterstallig onderhoud gedaan worden en /of reparaties worden verricht, maar daar ben ik door de jaren heen erg handig in geworden en ken ik de juiste aannemers die deze werkzaamheden kunnen verrichten tegen de juiste prijs.

Mijn idee is: dat meerdere investeerders in de eerste aanleg geld inbrengen, afgedekt middels hypothecaire zekerheid, met als doel een redelijk tot goed rendement en/of winstdeling te verkrijgen. We zullen hierin ook met de banken samenwerken. Momenteel zullen dat voornamelijk Duitse banken zijn, aangezien deze banken over meer dan voldoende liquiditeit beschikken. En ook bereid zijn hierin mee te financieren. Hopelijk volgt deze samenwerking in de toekomst ook weer met de Nederlandse banken.

De noodzaak om goede contacten te hebben is nu groter dan ooit.

We zouden met meerderen dan een pot geld kunnen creëren waar eenieder zijn aandeel in heeft met, natuurlijk, hypothecaire zekerheid, zodat we de mogelijkheid hebben daadkrachtig en slagvaardig op te treden in geval er kansen / koopjes voorbij komen of wanneer er bijvoorbeeld een oplossing moet komen voor een verkopende partij.

Naast in- en verkoop zullen we in sommige gevallen ook gaan inruilen om de handel door te kunnen laten gaan. Ik weet uit ervaring dat inruilen vaak de oplossing is voor het huidige probleem van financieren voor de toekomstige kopers. De nieuwe koper heeft het huis waar zijn of haar oog op valt en is direct zijn oude huis kwijt en zit dus niet met dubbele woonlasten. En wij als handel vangen deze inruil op, natuurlijk op een dusdanige wijze dat het voor ons ook weer interresant word.

Inruil is in feite inkoop.

De hoogte van de inleg en deelname wordt per transactie bekeken van de dan geldende financieringsbehoefte en de te verwachten mogelijkheid het tot een winstgevende zaak te maken.

En dit alles heeft te maken met mijn concept:

Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen.

Ik ben er van overtuigd dat dit de tijd is om te investeren in vastgoed met de kennis opgedaan in het verleden en de kansen die het gaat krijgen in de toekomst. Wilt u meer informatie of wilt u deel uit maken van dit concept neem dan vrijblijvend contact met mij op, zodat wij samen kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Arnold Bosman Vastgoed B.V.
Arnold Bosman.