Deutsch English

Introductie

Voor wie is deze website gemaakt?

Voor eenieder die geïnteresseerd is in vastgoed en wat wil doen met de mogelijkheden en zekerheden die vastgoed biedt. Tevens om de huidige en toekomstige mede participanten, kopers en verkopers van bestaand vastgoed van duidelijke informatie te voorzien.

Participanten: U bent al actief met vastgoed, maar u wilt uw horizon verbreden? Of heeft u altijd al interesse te ondernemen in vastgoed, maar het is er nog niet van gekomen.

Kopers: U heeft interesse om bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand voor eigen gebruik te kopen of om uw geld veilig te investeren met de zekerheid van vastgoed.

Verkopers: U heeft een huis, bedrijfspand of ander object te verkopen. Wellicht hebben wij de oplossing voor u, ook voor herontwikkelingslocaties.

Een opmerking die je tegenwoordig veel hoort is: '' Er is nu toch geen handel meer in vastgoed? ''

Dit is deels waar, omdat alles wat in het verleden te duur is gekocht en achteraf te hoog gefinancierd is bv: woningen, bedrijfspanden, ontwikkelingslocaties en grondposities nu met grote verliezen moeten worden verkocht of afgeboekt. Hier zit momenteel geen handel in op de normale manier. Dit komt omdat deze objecten eerst weer terug moeten naar de daadwerkelijke huidige waarde en financiering.

Het gevolg is dat bovenstaand probleem momenteel doordrukt in de huidige economie. Hierdoor zijn banken en investeringsmaatschappijen zeer terughoudend om normale bedrijfsvoering en onroerend goed nog te financieren.

Dit is deels niet waar, omdat er een oplossing zou moeten komen voor de vaak vele problemen o.a. (achterstallige) betalingsproblemen van eigenaren van vastgoed. Die oplossing komt er meestal door verkoop. Soms ongedwongen, maar meestal gedwongen onder druk van de financier. Er zullen weer nieuwe kopers opstaan die het vastgoed overnemen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. De kopers die zich dan aandienen zijn vaak partijen die op dat moment de mogelijkheid hebben om over voldoende liquiditeiten te beschikken.

De een ziet het in 5 minuten de ander ziet het nooit.

Alles heeft te maken met kennis, inzicht en gevoel van de markt. Waarom is de één succesvol en zal het de ander nooit lukken om mooie goed renderende, winstgevende objecten te kopen, verkopen en/of te verhuren?

De kennis en mogelijkheden die nodig zijn om dit in te schatten en te kunnen realiseren zijn vaak in het verleden door ervaring opgedaan, door de geleerde lessen van het ondernemen en niet onbelangrijk door een eigen visie te hebben. Ook heeft het natuurlijk te maken met het inzicht dat men heeft omtrent de kwaliteit en de bouwaard van de objecten.

Vragen die we ons kunnen stellen zijn: Hoe kan het object beter in de huidige markt worden gezet? Wat zijn de andere mogelijkheden die je kunt geven aan het object, zodat het object misschien interessanter wordt? Wat zijn de eventuele gebreken? Wat zijn de te verwachten renovatie- en of verbouwkosten? Hoe is het simpel te verfraaien? Is het te splitsen in meer eenheden om het betaalbaar te krijgen? Kunnen we het anders inrichten? Is het uit te ponden? Hoe zit het qua bestemmingsmogelijkheden? Enz.